Toleransstöd för säl och skarv för yrkesfiskare

EU:s gamla programperiod har avslutats och det nya EU programmet är ännu inte i gång. Det innebär att man ännu inte söka årets toleransstöd för yrkesfiskare, regelverket är inte klart.   

Fiskeribyrån återkommer med mera information när regelverket för stödet är klart.