Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Torpfjärden under år 2018

Torpfjärden är en stor och mycket bra lekplats för många av våra vanligaste fiskarter såsom abborre, gädda, mört, id och braxen. Ur fiskevårdssynpunkt är det viktigt att fisk kan vandra till och från Torpfjärden. Under de senaste åren har dock tillgängligheten till fjärden varit begränsad eller helt avstängd på grund av det omfattande vassbältet. Under sommaren 2018 var stora ytor i Torpfjärden torrlagda och frågor väcktes om orsaken till detta.

Se rapport under bilagor för mer information.

Publicerad 29.11.2018 kl. 11:11
Uppdaterad 29.11.2018 kl. 11:13