Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafikinformation

Vikt- och hastighetsbegränsningar på Vårdöbron

Beslut har tagits om att införa ytterligare vikt- och hastighetsbegräsningar över den befintliga Vårdöbron. Begräsningarna som införs är följande;

  • Hastighetsbegränsningen ändras från 30 km/h till 20 km/h
  • Viktbegränsningen för enskilda fordon ändras från 32 ton till 30 ton.

Den nya Vårdöbron beräknas kunna tas i bruk under 2018. Det innebär att den befintliga Vårdöbron kommer att vara öppen för trafik ytterligare i minst tre år. De vikt- och hastighetsbegräsningar som införs är i syfte att säkerställa att den befintliga Vårdöbron är trafikerbar tills trafiken kan ledas på den nya bron. Begränsningarna sker på rekommendation av en extern brokonsult. Syftet med begränsningarna är att minska vibrationerna vilka förkortar brons livslängd ytterligare. Ålands landskapsregering vill därför betona vikten av att trafikanterna respekterar dessa begräsningar.

Övrig information

Tisdagen den 22.9.2015 mellan kl. 12-16 kommer delar av Vårdöbron att beläggas och vara tillfälligt avstängd. Beläggningsarbetet är väderberoende och tidpunkten kan därför inte definitivt fastställas i dagsläget. Trafikbyrån informerar fortlöpande på hemsidan www.regeringen.ax samt i Ålands Radio, Nya Åland och Ålandstidningen. Efter beläggningsarbetet är utfört kommer nyttobredden på den befintliga Vårdöbron ändras till ca 3,80 meter.

Kontakt

För närmare upplysningar kan ni kontakta:
Mikael Korpela
Byråchef, Trafikbyrån
Telefon: +358 18 25163

Publicerad 9.9.2015 kl. 08:38
Uppdaterad 17.9.2015 kl. 10:25