Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafikmeddelande – Sänkt hastighet på del av Skarpnåtövägen

Hastighetsbegränsning om 70 km/h införs på del av landsväg nr 160 Skarpnåtövägen i Hammarlands kommun.
Den del av sträckan som idag har hastighetsbegränsning om 90 km/h sänks till 70 km/h. Åtgärden vidtas på initiativ av Infrastrukturavdelningen.

Trafikregleringen träder i kraft den 29 november 2021.

Vänligen ta del av TA-planen Skarpnåtövägen del 1-3 under bilagor.

Publicerad 25.11.2021 kl. 09:21
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 09:21