Trafikmeddelande - Temporär trafikreglering på del av Hagavägen i Saltviks kommun

Måndagen 28.8.2023 från kl. 09:00 till ca 14:00 så stängs en del av Hagavägen av på grund av bortlyftning av träd med hjälp av mobilkran. Den del av Hagavägen som stängs av är mellan Södra korsningen med Hagaringväg och ca 15 meter norrut.

Trafikanter kommer i stället ledas till Hagaringväg genom skyltning.

Utföraren av arbetet har meddelat att trafik till fastigheter inte kommer påverkas förutom för de fastigheter där arbetet utförs.

Trafikmeddelande samt karta finns som PDF under bilagor.