Trafikmeddelande - Temporär trafikreglering på del av Ytterbyvägen i Jomala kommun

Från torsdag 31.8.2023 till fredag 1.9.2023 och eventuellt lördag 2.9.2023 så stängs en del av Ytterbyvägen av på grund av beskärning av träd.

Den del av Ytterbyvägen som stängs av är mellan Ytterbyvägens korsning med Tingebergsvägen samt korsningen där Ytterbyvägen övergår till Djupviksuddsvägen.

Trafikanter rekommenderas i stället att använda sig utav Tingebergsvägen för genomfart.

Utföraren av arbetet har meddelat att trafik till fastigheter inte kommer påverkas förutom för de fastigheter där arbetet utförs.

Fullständigt trafikmeddelande inklusive karta finns som PDF under bilagor.