Trafikmeddelande - Trafikomläggning Djurholmssundsbron

• Måndag den 18 september flyttas trafiken från den gamla bron till den nya Djurholmssundsbron.

• Alla trafikanter uppmanas att vara uppmärksamma och följa skyltar och anvisningarna på plats.

• Hastigheten är 30 km/h så länge entrepenaden pågår.

Entreprenaden beräknas vara klar hösten 2023.

Under bilagor finns fullständigt trafikmeddelande med karta.