Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafikmeddelande – Utplacering av slangar för trafikmätningar längs Nya Godbyvägen

Utplacering av trafikmätningsutrustning på Nya Godbyvägen kommer att ske den 5 maj 2022, med start kl. 09.00.
Arbetet beräknas ta ca 4 h. Trafikmätningarna sker i de korsningar som är markerade på bifogad pdf, "Trafikräkning nya Godbyvägen". Trafikräkningarna  pågår i ca 7 dagar.

Vid montering och avveckling av slangarna kan framkomligheten tillfälligt vara begränsad. Vi uppmanar trafikanterna att visa hänsyn!

Kontaktpersoner för vidare information hos Roadinfo Nordic AB: 
Jari Belltorp, tel. +46 (0)70 744 1589

Publicerad 4.5.2022 kl. 13:30
Uppdaterad 4.5.2022 kl. 15:01