Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafikplikt för trafik till Åland

Transport- och kommunikationsverket, Traficom, har nu fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder förbindelserna till Åland. Beslutet minskar coronasituationens negativa effekter på sjötrafikförbindelserna. Behovet av trafikplikt utvärderas varannan vecka. Från Ålands landskapsregerings sida har vi bistått med mycket information och motiveringar kring varför detta stöd behövs. Vår förhoppning och åsikt är även att stöden bör förlängas efter årsskiftet då behoven finns. För ytterligare information hänvisas till:

https://www.traficom.fi/sv/aktuellt/nya-beslut-om-trafikplikt-fartygstrafiken-att-trygga-forsorjningsberedskapen-och

Publicerad 17.11.2020 kl. 11:12
Uppdaterad 17.11.2020 kl. 11:12