Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Trafikstörningar och ersättande fartyg på linjerna Åva-Osnäs, Hummelvik-Torsholma, Tvärgående och Brändö-Kumlingelinjen 23.6 – 3.7

M/S Alfågeln genomgår felsökning och reservdelar har beställts, fartyget beräknas vara ur trafik fram till åtminstone söndag 3.7, med stor risk för förlängning. Kedjan av ersättningstrafik fortsätter: fartyget M/S Viggen på linjen Hummelvik-Torsholma, M/S Odin på linjen Åva-Osnäs och M/S Ejdern på Tvärgående linjen.

M/S Alfågeln är ur trafik på grund av tekniska problem och tre ersättande fartyg har tagits ur sina reguljära linjer och flyttats tillfälligt, M/S Viggen, M/S Odin och M/S Ejdern. Flytt av fartyg görs på kapacitetsmässiga grunder och beroende på om fartyget är anpassat för linjens färjfästen och farleder.

På Brändö-Kumlinge linjen ersätter M/S Svärtan hela onsdagen mellan Asterholma, Lappo och Torsholma enligt ordinarie turlista, torsdag 23.6 trafikerar M/S Svärtan fram till ankomst Lappo 12:45 varefter trafiken avslutas helt. Kumlinge och Enklinge angörs ej. Möjlighet till persontransport efter torsdag till och från Asterholma och Lappo utreds. Bokning av beställningsturer görs direkt till fartyget M/S Svärtan. Enstaka personbilsplatser på M/S Svärtan reserveras som skärgårdsplatser och kan enbart reserveras av skärgårdsbor. Tung trafik är uteslutet på linjen. Möjlighet till ytterligare trafik från och med måndag med M/S Svärtan utreds. Till och från Kumlinge kan passagerartransport bokas med Sagolik Service enligt avvikande turlista.

Turlista Kumlinge – Torsholma

 • Tors 23/6 kl.    12:25 Torsholma-Kumlinge, 13:30 Kumlinge-Torsholma
                            17:10 Torsholma-Kumlinge, 18:20 Kumlinge-Torsholma
 • Sön 26/6 kl.     11:15 Torsholma-Kumlinge, 14:30 Kumlinge-Torsholma
                            16:10 Torsholma-Kumlinge, 20:15 Kumlinge-Torsholma
 • Mån 27/6 kl.    17:10 Torsholma-Kumlinge, 18:20 Kumlinge-Torsholma
                            19:30 Torsholma-Kumlinge
 • Ons 29/6 kl.     15:30 Kumlinge-Torsholma, 16:40 Torsholma-Kumlinge
 • Tors 30/6 kl.    12:25 Torsholma-Kumlinge, 15:30 Kumlinge-Torsholma
                            17:10 Torsholma-Kumlinge, 18:20 Kumlinge-Torsholma
                            19:45 Torsholma-Kumlinge
 • Sön 3/7 kl.       11:15 Torsholma-Kumlinge, 14:30 Kumlinge-Torsholma
                            1610 Torsholma-Kumlinge, 20:15 Kumlinge-Torsholma
                            21:40 Torsholma-Kumlinge

Beställning dagen innan resa till Sagolik Service tfn +358 40 506 1299

Max 9 passagerare, cyklar kan medtas.

M/S Svärtan tfn +358 (0)457 3460 406

Informationen uppdateras senast måndag 27.6.

Publicerad 22.6.2022 kl. 16:35
Uppdaterad 22.6.2022 kl. 17:50