Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Två fall av COVID-19 har konstaterats på Åland

Två fall av coronaviruset COVID-19 har konstaterats på Åland. Det handlar om två unga vuxna som, utan relation till varandra, har smittats under resor till två olika länder.

Båda personer har lindriga symptom och har hänvisats till egenvård i hemmet.

Landskapsläkare Knut Lönnroth och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen meddelar att smittspårning har gjorts, att de två personerna träffat få andra på Åland.

Både landskapsregeringen och ÅHS betonar vikten av att alla följer de direktiv och rekommendationer som hittills har getts med anledning av COVID-19 och undantagstillståndet.

ÅHS uppmanar samtliga som bokar vård att uppge om de har varit på resa.

Publicerad 21.3.2020 kl. 19:40
Uppdaterad 16.4.2020 kl. 13:33