Två trafiktillstånd i Saltvik lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil

Ansökan inkl. bilagor ska vara hos landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 6.3.2024 kl. 16.00.

Information om ansökan om trafiktillstånd för taxi

Närmare upplysningar ges av trafikberedare Pia Sundström eller byråchef Gustav Blomberg, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.