Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Undvik besök på äldreboenden

Landskapsregeringen uppmanar allmänheten att de närmaste två veckorna vara mycket restriktiv med besök till dygnetruntboenden, till hemmaboende äldre och andra i riskgrupp.

Covid-19 situationen är just nu skarp. Det är viktigt att komma ihåg att äldre personer och andra riskgrupper har risk att drabbas av allvarlig covid-19 även om de är dubbel- eller trippelvaccinerade. Fullt vaccinerade personer kan vara smittsamma bärare av viruset även om de inte har symtom, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson.

Efter ett möte idag om skyddsåtgärder inom dygnetruntboenden med alla äldreomsorgsledare, andra kommunföreträdare, KST och ÅHS framkom det att det varit många besök till boenden den senaste veckan. Landskapsregeringen uppmanar därför allmänheten att vara mycket restriktiv med besök till dygnetruntboenden, till hemmaboende äldre och andra i riskgrupp. Om ett nödvändigt besök inte kan skjutas upp är det lämpligt att begränsa antalet personer som besöker till minsta möjliga. Besök till personer i livets slutskede är givetvis undantagna.

Inför eventuella besök på dygnetruntboenden ska man först kontakta boendet för att få ytterligare information och instruktioner, säger minister Annette Holmberg-Jansson.

ÅHS och landskapsregeringen följer covid-19 situationen dagligen och återkommer med ytterligare information om besök till dygnetruntboenden och hemmaboende äldre senast om två veckor.

Publicerad 5.1.2022 kl. 08:37
Uppdaterad 5.1.2022 kl. 08:37