En uppdaterad elektronisk åländsk lagsamling (Ålex)

Arbetet med att skapa en uppdaterad elektronisk lagsamling (Ålex) har pågått under en längre tid. Vi är därför glada att kunna informera om att Ålex nu är tillgänglig på landskapsregeringens webbplats regeringen.ax.

Ålex kan enklast förklaras som en sammanställning av de mest väsentliga författningarna som givits ut i Ålands författningssamling (ÅFS). Författningarna i Ålex framställs i en redigerad version där ändringar har tagits in i författningstexten.

Avsikten är att innehållet i Ålex ska uppdateras med jämna mellanrum allt efter som det sker ändringar av lagstiftningen. På Ålex huvudsida finns information om när Ålex senast uppdaterades.

I Ålex finns också information om förarbeten. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel landskapsregeringens lagförslag och betänkanden från lagtingets utskott som tas fram innan lagtinget fattar beslut om en lag.

I anslutning till Ålex finns även information om författningar som tagits bort från Ålex på grund av att de har upphört att gälla. Listan omfattar författningar som har upphört att gälla efter ÅFS 2017/36.

Ålex här på regeringen.ax

Lagberedningen

Publicerad 11.6.2019
Uppdaterad 11.6.2019