Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdaterad information om utbetalningen av lantbruksstöden

Vi har nu fått bekräftat från livsmedelsverket som sköter utbetalningarna av stöden att utbetalningen av förskottet på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk produktion kommer att påbörjas vecka 47 (fr.o.m. den 20 november). Utbetalningen kommer att ske några dagar efter att det fastländska miljöstödet betalas ut.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödhandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svanstrom@regeringen.ax

 

 

Publicerad 24.10.2019 kl. 14:40
Uppdaterad 24.10.2019 kl. 14:54