Uppdaterad information om utbetalningen av lantbruksstöden

Vi har nu fått bekräftat från livsmedelsverket som sköter utbetalningarna av stöden att utbetalningen av förskottet på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk produktion kommer att påbörjas vecka 47 (fr.o.m. den 20 november). Utbetalningen kommer att ske några dagar efter att det fastländska miljöstödet betalas ut.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödhandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svanstrom@regeringen.ax

 

 

Publicerad 24.10.2019
Uppdaterad 24.10.2019