Uppdaterade rekommendationer gällande användandet av munskydd

Landskapsregeringen har på torsdagen uppdaterat sina rekommendationer till allmänheten om användning av mun- och nässkydd i kollektivtrafiken och på allmän plats inomhus samt utdelandet av munskydd till skolelever från och med årskurs 7 och gymnasielever.

Läs beslutet i bilagan här intill.