Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppdatering av hållplatsskyltning inom landsortskollektivtrafiken

Ålands landskapsregering påbörjar måndagen den 26.10.2020 uppdateringen av hållplatsskyltningen inom kollektrafiktrafiken för landsortsbussarna. Arbetet beräknas att pågå ca tre veckor.

Det nuvarande innehållet i skylten kommer att bytas ut mot en mera användarvänlig information, som förutom hållplatsens namn, även innehåller zon- och linjenummer som en nyhet. Uppdateringen är också för Ålands landskapsregering en kostnadseffektiv ekonomisk lösning, eftersom det gamla skyltfundamentet återanvänds.

- Alla delar stora som små räknas när det gäller att göra trafiken mer användarvänlig. Skyltningen är gjord på ett sätt som gör den enkel att uppdatera i sammanband med att trafikförsörjningsprogrammet tas i bruk, säger infrastrukturminister Christian Wikström.

Uppdateringen är en del i processen att göra kollektivtrafiken mera användarvänlig. Skyltningen behöver bytas ut på grund av att den inte uppfyller längre nuvarande krav och innehåller felaktig information.

Ytterligare information

Christian Wikström, infrastrukturminister
Telefon +358 457 345 3949,  +358 18 25376
E-post christian.wikstrom@regeringen.ax

Mats Karlsson, GIS-ingenjör, allmänna byrån
Telefon +358 18 25343
E-post mats.karlsson@regeringen.ax

Per-Erik G. Cederkvist, upphandlare, transportbyrån
Telefon +358 40 689 5788, +358 18 25159
E-post per-erik.cederkvist@regeringen.ax

Publicerad 26.10.2020 kl. 14:52
Uppdaterad 26.10.2020 kl. 14:52