Uppdatering av landskapets tjänstevillkor 7.5.2021

Landskapets tjänstevillkor har uppdaterats 7.5.2021 på landskapets webb

Avsnitt 2.1, bilaga 1, Nya minimigrundlöner 1.6.2021.

Under bilagor finns en ny bilaga med minimigrundlöner och grundlöner från och med 1.6.2021.