Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalning av 2019 års jordbruksstöd

Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda skyddszoner och ersättning för ekologisk produktion betalas ut måndagen den 22 juni 2020. Slutraterna för samtliga stöd är 15 %.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

 

Publicerad 22.6.2020 kl. 10:28
Uppdaterad 22.6.2020 kl. 10:30