Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalning av 2020 års jordbruksstöd

Förskottet för kompensationsersättningen kommer att samlas till utbetalning vecka 41-42 (5-15 oktober 2020). Förskotten för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av extra breda skyddszoner och ersättning för ekologisk produktion är planerade att betalas i slutet av november.

Förskottets andel för samtliga stöd är 85 %.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svahnstrom@regeringen.ax 

Publicerad 15.9.2020 kl. 12:05
Uppdaterad 15.9.2020 kl. 12:05