Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalning av jordbruksstöd hösten 2019.

Utbetalningen av kompensationsersättningens förskott (85%) kommer att påbörjas fredagen den 4 oktober. Förskotten på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk produktion är följande i tur och utbetalningen av dessa kommer preliminärt att påbörjas den 15 oktober.

Mer information fås av stödhandläggare Thomas Svahnström.

Publicerad 24.9.2019 kl. 10:33
Uppdaterad 24.9.2019 kl. 10:33