Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalning av kompensationsersättning

Förskottet på kompensationsersättningen betalades ut den 6-8 oktober 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Nästa utbetalning blir i slutet av november och då är det förskott på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, extra breda skyddszoner och bevarande av ursprungsraser som är aktuellt.

Publicerad 9.10.2020 kl. 15:46
Uppdaterad 9.10.2020 kl. 15:46