Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalning av miljöersättning

Förskottet på miljöersättningen betalas ut den 23-27 november 2020. Förskottningsbetalningarnas andel är 85 % av ersättningsbeloppet. Stödena som är aktuella för utbetalning är balanserad användning av näringsämnen, ekologisk produktion, skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden, riktade insatser på naturbeten, anläggning av skyddszoner och uppfödning av ursprungsraser.

Kompensationsersättningens slutrat kommer att betalas ut i december 2020.

Den ekologiska produktionens husdjursdel och kompensationsersättningens nationella husdjursförhöjning kommer att betalas ut i sin helhet i början av sommaren 2021. Dessa stöd beräknas först under våren 2021 och syns ännu inte i Viputjänsten.

 

Publicerad 4.11.2020 kl. 10:01
Uppdaterad 4.11.2020 kl. 11:33