Utbetalning av stöd

Förskottet (85%) av miljöersättningarna för skötsel av kulturmark, naturbeten med höga naturvärden och riktade insatser på naturbeten har betalats ut förra veckan (v.47). Miljöersättningen för bevarande av ursprungsraser betalas ut vecka 48 och vecka 49 börjar utbetalningarna av slutraten för kompensationsersättningen.

Publicerad 28.11.2018
Uppdaterad 28.11.2018