Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utbetalningar av 2020 års lantbruksstöd

Slutraterna för miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen, skötsel av kulturmarker, naturbeten med höga naturvärden och ersättning för ekologisk produktion betalades ut midsommarveckan. Slutraterna för samtliga stöd är 15 %. På samma gång betalades stöden för riktade insatser på naturbeten och anläggning av extra breda skyddszoner ut i sin helhet.

Kontaktuppgifter

Thomas Svahnström, miljöstödshandläggare

Telefon +358 18 25295 eller thomas.svahnstrom@regeringen.ax

Publicerad 28.6.2021 kl. 08:43
Uppdaterad 28.6.2021 kl. 08:43