Bilden visar en rutformig tabell som anger månad och utbetalningsprocent för tre olika lantbruksstöd
Tidtabell för utbetalning av olika miljöstöd och kompensationsersättningen

Utbetalningstidtabell hösten 2019.

Här är höstens eftersträvade utbetalningstidtabell för lantbruksstöden. Utbetalningsfunktionen i administrationsprogrammet uppdateras mellan den 15 oktober och den 22 oktober, vilket betyder att utbetalningen av förskottet på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk produktion kommer att starta tidigast vecka 44.

Mera information ges av stödhandläggare Thomas Svahnström.

 

Publicerad 16.10.2019
Uppdaterad 16.10.2019