Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden visar en rutformig tabell som anger månad och utbetalningsprocent för tre olika lantbruksstöd
Tidtabell för utbetalning av olika miljöstöd och kompensationsersättningen

Utbetalningstidtabell hösten 2019.

Här är höstens eftersträvade utbetalningstidtabell för lantbruksstöden. Utbetalningsfunktionen i administrationsprogrammet uppdateras mellan den 15 oktober och den 22 oktober, vilket betyder att utbetalningen av förskottet på miljöersättningen för balanserad användning av näringsämnen och ekologisk produktion kommer att starta tidigast vecka 44.

Mera information ges av stödhandläggare Thomas Svahnström.

 

Publicerad 16.10.2019 kl. 21:54
Uppdaterad 16.10.2019 kl. 23:00