Utbyte inom klimatneutralitet

Energiexperter från åtta öar och Canada besökte Åland för att diskutera hur öar och perifera samhällen kan bli klimatneutrala. Temat för dagarna var vätgas och socioekonomisk utveckling kopplat till utvecklingen inom energisektorn.

Landskapsregeringen stod förra veckan värd för forumet Net Zero Islands, finansierat av sekretariatet Nordic Energy Research under Nordiska ministerrådet. Forumet träffas två gånger per år och samlar öar som arbetar för att bli klimatneutrala. Åland fick möjlighet bl.a. genom föreläsningar från Kraftnät Åland, Bärkraftsnätverket, Flexens, OX2, Ilmatar, Mariehamns hamn och Ålandsbanken visa hur vi arbetar på Åland.

-    Redan i mitten av första dagen meddelande en av våra gäster till hela gruppen att han fått så mycket ny och bra information att resan var värt det. Jag vill därför rikta ett speciellt tack till våra föreläsare som gav en imponerande och inspirerande bild av vad vi arbetar med på Åland, säger senior ingenjör Yvonne Österlund. 

Denna gång diskuteras vad öar kan göra för att maximera fördelarna och samtidigt minimera nackdelarna med den energiutveckling som sker runt dem. Alla öar ser en kraftig utveckling av havsbaserad vindkraft, men många öar får ingen del av kakan. En fråga på bordet var därför hur öar kan dra nytta av utvecklingen. Det andra temat för dagarna var utvecklingen av vätgasekonomin, vilken ännu är i sin linda. Vätgas kan eventuellt bli en ny inkomstkälla för öar med mycket vindkraft, och även en väg mot ett fossilfritt tonnage.

-    Vi har haft givande och intressanta dagar där vi lärt av varandra och insett hur vi alla brottas med samma utmaningar i den energiomställning som pågår, men med lite olika förutsättningar. Det är lätt att se hur viktigt det är att ta stöd av varandra när resurserna är små, summerar Yvonne Österlund.

Läs mer om besöket på Åland i en artikel på engelska från Nordic Energy Research

Vid nästa möte i höst på Island fortsätter kunskapsutbytet på det för alla öar centrala temat fossilfria transporter. Om du vill läsa mer om besöket på Åland så finns en mer omfattande artikel på engelska från Nordic Energy Research här och deras Linkedin-inlägg här

Besökarna från nätverket Net Zero Islands utanför sjöfartsmuseet. Till höger landskapsregerings representanter biträdande ingenjör Ylva Häggkvist och senior ingenjör Yvonne Österlund. 

Kontaktperson

Senior ingenjör Yvonne Österlund, tel: 0457-3433835
e-post: fornamn.efternamn@regeringen.ax