Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utökat laddarstöd för elbilar

Nu breddas stödet för elbilsladdare. Från och med 1 augusti kan butiker och andra verksamheter söka stöd för installation av elbilsladdare för sina kunder. Samma gäller för de som vill installera publika laddstationer runt om på Åland.

– Det behövs fler laddare för ålänningarnas elbilar, men det behövs också fler laddare för våra turister som allt oftare besöker Åland med elbil, säger utvecklingsminister Alfons Röblom.

Förra året sjösatte landskapsregeringen ett stöd för installation av elbilsladdare i hemmen. Stödet visade sig vara väldigt populärt, och närmare 250 laddare har installerats på Åland tack vare stödet.

Nu breddar landskapsregeringen stödet till att också innefatta näringsidkare som vill installera laddare till sina kunder. Stöd kan också ges till installation av så kallade publika laddare, d.v.s. laddare som installeras i syfte att alla som vill får ladda mot en avgift.

– Vi behöver fler laddare runt om på Åland, med tanke på att det säljs fler och fler elbilar både på Åland och i omvärlden. Det behövs snabba puckar med tanke på hur snabbt utvecklingen går. Jag tror att många turistföretagare och andra entreprenörer välkomnar det här stödet, säger Alfons Röblom.

I och med ändringen kommer det också att bli möjligt för hyresgäster att söka om stöd för elbilsladdare.

– Det är viktigt att alla som vill, oberoende av hur de bor, ska ha möjlighet att vara med och minska det åländska klimatavtrycket, säger Alfons Röblom.

Ändringarna som sker från och med den 1 augusti är alltså:

  • Butiker och andra verksamheter får möjlighet att ansöka om understöd för installation av elbilsladdare för deras kunder.
  • Det finns möjlighet att söka stöd för installation av publika laddstationer.   
  • Hyresgäster kan, om man bifogar hyresvärdens skriftliga godkännande, ansöka om understöd för installation av elbilsladdare.

Mer information

PBL-ingenjör Peter Lorentzon
telefon +358 18 25114
e-post peter.lorentzon@regeringen.ax

Utvecklingsminister Alfons Röblom
telefon +358 40 7693636

Publicerad 30.6.2022 kl. 13:11
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 13:12