Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Utrotningsplan för IHN-smittan antagen

En utrotningsplan för den smittsamma fisksjukdomen Infektiös hematopoietisk nekros (IHN) på Åland har antagits av EU-kommissionen.

Det var under förra året som IHN smitta kunde påvisas hos regnbågsforeller i åländska fiskodlingsanläggningar. Något som ledde till att delar av Åland tvingades frånsäga sig sin IHN-fria status.

Redan under 2021 utrotades IHN-smittan genom utslaktning och avlivning av smittad och misstänkt smittad fisk. Ett omfattande saneringsarbete inkluderande tomhållningsperioder då vattenbruksanläggningarna stått helt tomma har också slutförts.

För att återfå status som IHN-fri region måste en utrotningsplan presenteras och godkänd av EU-kommissionen. Det är en förutsättning för att därefter kunna ansöka om status som IHN-fri. I utrotningsplanen ingår en omfattande övervakning som inkluderar provtagningar av fisk. Med en radie på dryga 19 kilometer har en övervakningszon inkluderande delar av Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö, Sottunga och Kökar upprättats och kommer kvarstå under det två år långa övervakningsprogram som nu följer.

För ytterligare frågor vänligen kontakta Maria Borgström, veterinär vid Ålands landskapsregering. Telefon: +358 18 25 452 eller E-post: maria.borgstrom@regeringen.ax

Publicerad 13.4.2022 kl. 11:29
Uppdaterad 13.4.2022 kl. 11:29