Utställning om kärlekens olika former på Ålands landskapsarkiv

Idag på Alla hjärtans dag, Valentindagen respektive vändagen den 14 februari 2020 öppnades en miniutställning på Ålands landskapsarkiv med namnet ”Kärlekens olika former”. Utställningen upptar två montrar och en närliggande väggyta. De utställda dokumenten presenterar olika tillvägagångssätt, som äldre generationer nyttjat för att visa och dokumentera ömhjärtade känslor.

Kärleken har många former och utställningen har inte som syfte att ge en begränsad bild av dessa. De axplock som presenteras utgör dokument som landskapsarkivets personal stött på medan de i regel letat efter något annat i arkivens gömmor. Den äldsta beskrivningen är från 1810-talet och de yngsta från medlet av 1900-talet. Vyer av åtrå och kärlek återges bl.a. i postkortens form.

Ifall någon äger historiska äldre handlingar som den är beredd att dela med sig och som exempelvis har anknytningspunkter till ”kärlekens olika former”, så önskar Ålands landskapsarkiv påminna allmänheten om möjligheten att deponera eller donera privata arkiv till landskapsarkivet. Utställningen är tillsvidare öppen för allmänheten i Ålands landskapsarkivs allmänna utrymmen på Självstyrelsegården.

Landskapsarkivets ordinarie öppettider är måndagar till torsdagar, kl. 12.00-16.00 och fredagar, kl. 12.00-15.00.

Tilläggsupplysningar lämnar

  • landskapsarkivarie Åke Söderlund, telefon +358 18 25340
  • byråsekreterare Karin Mansén, telefon +358 18 25344