Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Välkommen till Ålands kustvattendag

Välkomna till miljöbyråns kustvattendag - "Ålands kustvatten - vad är på gång?" - torsdagen den 24 januari 2019 kl. 9.30-12.00 i auditoriet Sälskär i Självstyrelsegården.

Där berättar vi om våra olika vattenförbättrande projekt, den nya vattenlagen samt om statusen på kustvatten och varför rovfisk är bra för att förebygga övergödning. Se inbjudan och hela programmet under "Bilagor" här intill.

Publicerad 16.1.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 16.1.2019 kl. 09:53