Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Välkomna på landskapsregeringens kustvattendag den 23 september

Levande skärgård - vad behöver vi?

Ålands landsklapsregerings miljöbyrå arrangerar en kustvattendag den 23 september kl. 10.30 - 16.10. Vi kommer att lyssna på hur olika aktörer försöker att förbättra ekosystemtjänster i havet. Seminariet, med möjlighet till deltagande via webben, kommer att hållas i rum Sälskär i Ålands lagting där vi också bjuder på kaffe/te + kaka.

Anmäl er till Susanne Vävare tel: +358 18 25456. Mer information i bilagan här intill.

Publicerad 7.9.2021 kl. 14:44
Uppdaterad 7.9.2021 kl. 14:45