Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Var med och gör Norden grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart

Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet på tvärs av Norden och på tvärs av verksamhetsområden. Alla civilsamhällesorganisationer inom hållbarhet i Norden är inbjudna.

Som en del av det nordiska samarbetets nya Vision 2030 har de nordiska samarbetsministrarna beslutat att upprätta ett nätverk av nordiska civilsamhällesorganisationer. Målet är att organisationernas röster ska höras och att de ska bidra med idéer till arbetet med Vision 2030. Finlands nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist gläder sig till att civilsamhället nu bjuds in i det nordiska samarbetet.

– Det är mycket viktigt att civilsamhället är aktivt involverat i Nordiska ministerrådets arbete med Vision 2030. Det nordiska samarbetet ska vara transparent och relevant för civilsamhällets aktörer i hela Norden. Därför stärker vi nu civilsamhällets roll i Nordiska ministerrådets arbete, säger Thomas Blomqvist.

Nordiska ministerrådet utlyser nu en ansökningsomgång för medlemskap i det nordiska civilsamhällesnätverket. Totalt finns det plats för 40 medlemmar från samtliga nordiska länder och självstyrande områden.

Ansökningsprocessen för det nordiska civilsamhällesnätverket äger rum i perioden 7 april till 5 maj 2021. Processen är öppen för alla civilsamhällesorganisationer i hela Norden. Urvalsprocessen beräknas vara avslutad i mitten av juni. 

Nordiska ministerrådets information

Publicerad 19.4.2021 kl. 13:00
Uppdaterad 19.4.2021 kl. 13:00