Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vårjakten avgörs i EU-domstolen utan muntligt hörande

 

EU-domstolen meddelade i fredags att det pågående ärendet C-217/19 Europeiska kommissionen mot Republiken Finland gällande vårjakt på guding på Åland kommer att avgöras utan muntligt hörande av parterna och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande.

Efter att den skriftliga delen av domstolsprocessen avslutades i september 2019 lämnade landskapsregeringen in en begäran om att domstolen även skulle hålla ett muntligt hörande. EU-domstolen meddelade under fredagen att ärendet kommer att avgöras utan muntligt hörande och utan att generaladvokaten ger förslag till avgörande. Detta innebär att det skriftliga materialet ensamt kommer att ligga till grund för avgörandet och att processen därmed är avslutad för landskapsregeringens del. Landskapsregeringen kommer att meddelas när domstolen kommer att offentliggöra domen.

 

Kontaktperson:

Fredrik Karlström, näringsminister
tel. 25000, eller +358 400 721274

Robin Juslin, jaktförvaltare
tel. 25313

Publicerad 28.1.2020 kl. 14:49
Uppdaterad 28.1.2020 kl. 14:50