Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

28.1.2021 - Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

Landskapsregeringen fattade 30.10.2020 beslut att anta en handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland. Handlingsplanen reviderades av landskapsregeringen 26.11.2020. Landskapsregeringen...
Läs mer om Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland ›

28.1.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari

Landskapsregeringen har 28.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 20 personer som...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i februari ›

25.1.2021 - Pressinformation om corona 25 januari

Landskapsregeringen håller pressinformation idag måndag den 25 januari kl. 16.00 där det senaste inom coronautvecklingen tas upp. Som vanligt ser du sändningen via landskapsregeringens Youtube-kanal...
Läs mer om Pressinformation om corona 25 januari ›

21.1.2021 - Landskapsregeringen rekommenderar återgång till närundervisning

PRESSMEDDELANDE 14 januari 2021 Landskapsregeringen har idag 14.1.2021 rekommenderat återgång till närundervisning från och med 18.1.2021. Rekommendationen gäller undervisningen i Högskolan på Åland...
Läs mer om Landskapsregeringen rekommenderar återgång till närundervisning ›

14.1.2021 - Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i januari

Landskapsregeringen har 14.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar både inomhus och utomhus...
Läs mer om Ålands landskapsregerings beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i januari ›

7.1.2021 - Landskapsregeringen har 7.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att revidera rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Den reviderade rekommendationen gäller från den 8 januari 2021. I den reviderade rekommendation utgör tidigare genomgången covid-19 infektion ett ytterligare undantag till frivillig karantän i sju...
Läs mer om Landskapsregeringen har 7.1.2021 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) att revidera rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde ›

5.1.2021 - Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen

4.1.2021 Rekommendation om distansundervisning i Ålands gymnasiums skolor, Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut samt Medborgarinstitutet i Mariehamn under perioden 7.1 – 17.1.2021. Perioden för...
Läs mer om Rekommendation om distansundervisning i landskapets skolor på gymnasienivå och inom fria bildningen ›

21.12.2020 - Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

Uppdatering den 17.12.2020 av anvisningar från 23.10.2020. Information och riktlinjer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin. Den uppdaterade versionen av...
Läs mer om Uppdaterade anvisningar till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin ›

21.12.2020 - Information inför grundskolornas terminsstart 2021

18.12.2020 Information inför grundskolornas terminsstart 2021 På grund av rådande Covid- 19 pandemi kommer grundskolornas terminsstart 2021 att kräva fortsatta åtgärder och planering för att kunna...
Läs mer om Information inför grundskolornas terminsstart 2021 ›

21.12.2020 - 2 x presskonferenser

Kl.11.00 Måndag den 21 december kl.11.00 håller lantrådet Veronica Thörnroos en pressinformation för att redogöra för landskapsregeringens sammansättning de kommande tre åren. Kl. 16.00 Måndag den 21...
Läs mer om 2 x presskonferenser ›

Sidor