Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

17.3.2020 - Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information.
Landskapsregeringen har sammanställt aktuell information från myndigheterna om coronaviruset. Alla som har frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet kan ringa +...
Läs mer om Har du frågor med anledning av coronaviruset? Här hittar du information. ›
25.5.2020 - Direktsändning av coronainformationen 25 maj
Nu är det åter dags efter helgerna för pressinformation om Coronaläget måndag 25 maj kl. 16.00. Som vanligt ser du den via Youtube. Landskapsregeringen på Youtube    För dig som ser sändningen i...
Läs mer om Direktsändning av coronainformationen 25 maj ›
18.5.2020 - Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland - uppdaterad 18 maj 2020
Ny sammanställning av information för inresande till Åland
Läs mer om Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland - uppdaterad 18 maj 2020 ›
18.5.2020 - Direktsändning av coronainformationen 18 maj
Idag måndag den 18 maj kan ni som vanligt följa landskapsregeringens pressinformation om Corona kl. 16.00 via Youtubekanalen. Vid fredagens pressinformation angavs måndag den 25:e, men det blir...
Läs mer om Direktsändning av coronainformationen 18 maj ›
15.5.2020 - Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn efter coronavirusepidemin gäller också på Åland
Finlands regering har beslutat att införa ett tillfälligt krisstöd till fiskerisektorn för att dämpa negativa ekonomiska konsekvenser till följd av koronaviruspandemin. Förordningen träder ikraft den...
Läs mer om Tillfälligt stöd till företag inom fiskerisektorn efter coronavirusepidemin gäller också på Åland ›
15.5.2020 - Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk efter coronaviruspandemin gäller också på Åland
Finlands regering har fattat beslut om att införa ett tillfälligt krisstöd till mikroföretag (färre än 10 anställda) med företagsverksamhet på gården eller som bearbetar och säljer jordbruksprodukter...
Läs mer om Tillfälligt stöd för landsbygdsföretag och jordbruk efter coronaviruspandemin gäller också på Åland ›
14.5.2020 - Läroanstalternas och högskolans lokaler tas i bruk från och med den 14 maj 2020
Landskapsregeringen har 14 maj 2020 utifrån Finlands regerings riktlinjer och på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) om...
Läs mer om Läroanstalternas och högskolans lokaler tas i bruk från och med den 14 maj 2020 ›
14.5.2020 - Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland
Landskapsregeringen har 14 maj 2020 utifrån Finlands regerings riktlinjer fattat ett nytt beslut om att förbjuda besök i kommunala boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra...
Läs mer om Ålands landskapsregering fattade beslut om att fortsätta förbjuda besök i boendeserviceenheter med dygnet runt verksamhet för äldre och andra riskgrupper på Åland ›
13.5.2020 - Daghemmens och läroanstalternas lokaler tas i bruk för barnomsorg, förundervisning och grundskolan från och med den 14 maj 2020
Småbarnspedagogikens och den grundläggande utbildningens lokaler tas i bruk under de förutsättningar som finns angivna i landskapsregeringens beslut. Utbildningsanordnaren måste sörja för en god...
Läs mer om Daghemmens och läroanstalternas lokaler tas i bruk för barnomsorg, förundervisning och grundskolan från och med den 14 maj 2020 ›
11.5.2020 - Direktsändning av coronainformationen 11 maj
Måndag den 11 maj sänder landskapsregeringen sin pressinformation om coronaviruset kl. 16.00 på YouTube. Följ med direkt via landskapsregeringens YouTube-kanal För dig som tittar i efterhand så...
Läs mer om Direktsändning av coronainformationen 11 maj ›

Sidor