Nyheter

10.11.2017 - Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid
Den 9 november fastställde landskapsregeringen ett Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid. Syftet med programmet är att beskriva landskapsregeringens politik på idrotts-, motions- och...
Läs mer om Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid ›
28.9.2017 - Problem med utskicket av fakturor för TV-licenser
Det har kommit till landskapsregeringens kännedom att fakturorna för televisionsavgiften har levererats till innehavare av televisionsmottagare bara några dagar före fakturans förfallodag....
Läs mer om Problem med utskicket av fakturor för TV-licenser ›
22.5.2017 - Gratisbiljetter till Jubileumskonserten den 9 juni släpps idag
Ålands lagting och Ålands landskapsregering uppmärksammar Ålands självstyrelsedag och Finlands 100-årsjubileum med en jubileumskonsert under temat TILLSAMMANS den 9 juni kl. 19.30 i  Alandica Kultur...
Läs mer om Gratisbiljetter till Jubileumskonserten den 9 juni släpps idag ›