Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

29.6.2018 - Åland med i nordisk studie om ekosystemtjänster

Ålands landskapsregering har deltagit i en nordisk studie om ekosystemtjänster i kustzonen, ”Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems – an IPBES like assessment”. Lumparn...
Läs mer om Åland med i nordisk studie om ekosystemtjänster ›

27.6.2018 - Havets Hjältar - sommarslovsaktivitet för barn och unga

Havets Hjältar är ett sommarprojekt som har till syfte att engagera barn och unga i olika aktiviteter med tema Östersjön. Aktiviteter och evenemang drivs av högskolepraktikanten Emma Vävare, med...
Läs mer om Havets Hjältar - sommarslovsaktivitet för barn och unga ›

26.6.2018 - Svar på DNA-analyser av spillning

Enheten för jakt- och viltvård mottog idag svaren på de DNA-analyser av misstänkt vargspillning som gjordes i våras. Totalt fem prover analyserades men tyvärr kunde inget konstateras härstamma från...
Läs mer om Svar på DNA-analyser av spillning ›

2.5.2018 - Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp

Under vintern och våren har vargar observerats flera gånger i landskapet Åland. De har inte skadat djur eller egendom, men risken blir större när betessäsongen börjar. Landskapsregeringen har idag...
Läs mer om Beslut om åtgärder i händelse av pågående vargangrepp ›

10.4.2018 - Vårjakt 2018

Landskapsregeringen har den 10 april 2018 fastställt riktlinjer för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2018-14.5.2018.  Mer information och länken till ansökningarna hittar du här .
Läs mer om Vårjakt 2018 ›

10.4.2018 - Delrapportering av vattenåtgärdsprogram

Alla EU-medlemmar ska genomföra åtgärder för bättre vattenkvalitet enligt vattendirektivet och den marina strategin. Vattenåtgärdsprogrammen ska delrapporteras till EU för att visa hur genomförandet...
Läs mer om Delrapportering av vattenåtgärdsprogram ›

22.3.2018 - Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018”

Ålands vattenområden ingår nu som en del i remissversionen ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” som har tagit fram under ledning av Miljöministeriet samt Finlands miljöcentral och Närings-, trafik...
Läs mer om Remiss av rapporten ”Havsmiljöns tillstånd i Finland 2018” ›

7.3.2018 - HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018

Tisdagen den 6 mars 2018 besökte vicelantrådet Camilla Gunell Bryssel för att delta i HELCOMs ministermöte. Vid mötet förnyade Östersjöländerna samt EU de åtaganden man gjort i HELCOMs Åtgärdsplan...
Läs mer om HELCOMs ministermöte i Bryssel den 6 mars 2018 ›

7.2.2018 - Inbjudan till Kustdagen 2018

Ålands landskapsregerings miljöbyrå inbjuder till Kustdagen 2018 på Alandica Kultur & Kongress tisdagen 27 februari 2018. På seminariet deltar experter från SLU-typområden på jordbruksmark, SMHI-...
Läs mer om Inbjudan till Kustdagen 2018 ›

24.1.2018 - Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet

Mikael Kilpi, docent i zoologi och kustekologi med ejdern som särskilt intresse, presenterar resultatet av den stora inventering av ejderstammen på Åland som genomfördes våren 2017 och berättar...
Läs mer om Informationstillfälle om ejderstammen sänds på nätet ›

Sidor