Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

1.3.2017 - Spärrbeslutet för Lilla holmen har upphävts

Landskapsregeringen har idag beslutat att upphäva spärrbeslutet för Lilla holmen i Mariehamn. Därmed är det möjligt för Mariehamns stad att öppna Lilla holmen för besökare igen. Vissa åtgärder kan...
Läs mer om Spärrbeslutet för Lilla holmen har upphävts ›

24.1.2017 - Analys av fiskmuskel och fisklever från gös för Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen har låtit analysera miljögifter i gösar från Lumparn. Resultaten finns i rapporten "Analys av fiskmuskel och fisklever från gös för Ålands landskapsregering" under rubriken "...
Läs mer om Analys av fiskmuskel och fisklever från gös för Ålands landskapsregering ›

21.12.2016 - Begäran om utlåtande över förslag till ändring av vattenlag med anledning av direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering

Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över förslag till motiveringar och lagtext för implementering av ramdirektivet för havsplanering. Remissen genomförs som ett öppet förfarande...
Läs mer om Begäran om utlåtande över förslag till ändring av vattenlag med anledning av direktiv om upprättandet av en ram för havsplanering ›

12.12.2016 - Nytt avtal ska minska användningen av plastbärkassar

Idag, måndagen den 12 december 2016, undertecknade Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering ett avtal om att minska mängden plastbärkassar som förbrukas. Avtalet gäller frivilliga åtgärder som...
Läs mer om Nytt avtal ska minska användningen av plastbärkassar ›

9.12.2016 - Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade den 9.12.2016 ännu ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Orsaken är att prover tagna på en död havsörn i Finström visat på fågelinfluensa, s.k...
Läs mer om Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan ›

9.12.2016 - Ännu ett restriktionsbeslut om fågelinfluensa - täcker stora delar av Åland

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade tidigare idag den 9.12.2016 ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Senare samma dag den 9.12.2016 kom ytterligare ett beslut om restriktionszon...
Läs mer om Ännu ett restriktionsbeslut om fågelinfluensa - täcker stora delar av Åland ›

2.12.2016 - Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fattade den 30.11.2016 ännu ett beslut om att inrätta en restriktionszon på Åland. Orsaken är att prover tagna på de döda fåglarna på Lilla holmen i Mariehamn visat på...
Läs mer om Fler restriktionsbeslut gällande fågelinfluensan ›

28.11.2016 - Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan

Med anledning av att fågelinfluensa, s.k. högpatogen aviär influensa, har påträffats på Åland har livsmedelssäkerhetsverket Evira beslutat att inrätta en restriktionszon för de områden som omgärdar...
Läs mer om Restriktionszoner inrättas för att hindra spridning av fågelinfluensan ›

28.11.2016 - Fåglar ska hållas inomhus från 1 december

Fågelinfluensa, eller s.k. högpatogen aviär influensa, som har påträffats på Åland är en djursjukdom som lätt sprider sig. Därför förlänger nu jord- och skogsbruksministeriet tiden som fjäderfä ska...
Läs mer om Fåglar ska hållas inomhus från 1 december ›

25.11.2016 - Fågelinfluensa på Åland

Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras analyser har fågelinfluensa H5 konstaterats i prov som tagits för drygt en vecka sedan på döda viggar i Vårdö och Lemland. Det är ännu oklart vilken form av...
Läs mer om Fågelinfluensa på Åland ›

Sidor