Kanslihandläggare vid Regeringskansliet

Läs mer om tjänsten här.

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Uppfyller du kriterierna för att beviljas hembygdsrätt?

Under valåret 2023 ökade antalet ansökningar om åländsk hembygdsrätt märkbart. Landskapsregeringen vill nu uppmuntra dig som bor på Åland och som uppfyller kriterierna för att beviljas hembygdsrätt...

Lyckat besök av Ålandsminister Ikonen

Idag den 7 mars besökte Ålandsminister Anna-Kaisa Ikonen Åland. Det var Ikonens första besök här sedan hon blev Ålandsminister.

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Samarbetsminister Hambrudd deltog i de nordiska samarbets-ministrarnas möte i Köpenhamn

Under fredagen den 9 februari deltog samarbetsminister Annika Hambrudd i samarbetsministrarnas möte i Nordens hus i Köpenhamn. Vid mötet fördes en diskussion gällande gränshindersfrågorna där...

Lunds universitet och Åland inleder samarbete

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) och landskapsregeringen har enats om att inleda ett samarbete. Avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera...

Åland använde Stormskärs Maja för att stärka relationerna med Helsingfors

I lördags visades filmen Stormskärs Maja till livemusik av Vanda symfoniorkester i Musikhuset i Helsingfors, ett unikt tillfälle som Åland passade på att ta till vara.Kvällen blev en fin inramning...

Nyhetsbrev från Bryssel

I december månads nyhetsbrev kan ni läsa mer om bland annat kommissionens nya djurskyddspaket, AI-reglering och hälsningar från den avgående och den nytillträdda EU-ministern.

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Nyhetsbrev från Bryssel

Ålands representation i Bryssel presenterar oktober månads händelser. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Valresultatet i lagtingsvalet har fastställts

Centralnämnden för lagtingsval har vid sitt sammanträde idag den 18 oktober 2023 efter kontrollräkning fastställt valresultatet i lagtingsvalet 2023.  Offentlig delgivning samt besvärsanvisning finns...

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Möte med tyska minoriteten i Belgien: geo-blockering, EU-parlamentsplats och strategiskt samarbete  

Förra veckan besökte en åländsk delegation Eupen, huvudstaden i den tyskspråkiga gemenskapen i Belgien. Den tyskspråkiga ministerpresidenten och Ålands vicelantråd skrev under besöket under en...

Nyhetsbrev från Bryssel september 2023

Landskapsregeringens representation i Bryssel består av ministerrådet Anton Nilsson och praktikant Alexandra Gäddnäs. En gång i månaden skickar praktikanten ett nyhetsbrev till LR och allmänheten med...

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månades händelser i Helsingfors. Brevet finns bifogat till nyheten.

Åland i finsk media 2023

Sammanställningen om vad som har skrivits om Åland i media brukar vara en del av månadsbrevet som Ålands representation i Helsingfors ger ut, men under juli utkommer inget månadsbrev på grund av...

Åland på SuomiAreena

Onsdagen den 28 juni 2023 besökte en delegation under ledning av vice lantrådet Harry Jansson (C) SuomiAreena i Björneborg. SuomiAreena kan liknas vid Almedalsveckan på Gotland. Under besöket...

Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd

Den färska uppdateringen av Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner visar att Åland tar flera fortsatta steg mot målet att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen. Att veta vad som...

Sommarens telefon- och öppethållningstider 2023

Den allmänna förvaltningens telefon- och öppethållningstider under perioden 26.6-4.8.2023  är helgfria vardagar mellan klockan 09.00-15.00. Varmt välkomna!

Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling

På Island undertecknade den 31 maj 2023 Ålands nordiska samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och Islands nordiska samarbetsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson ett s.k. Memorandum of...

Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptagen i UNESCO:s världsminnes-register

Det autonoma öriket Åland har idag fått sitt första världsarv när Gustaf Eriksons rederiarkiv upptagits i UNESCO:s världminnesregister. Det åländska världsarvet är internationellt unikt och sällar...

Åland medlem 200 i Unesco – bjöds in att tala i Paris

I tider av krig och oro är vägen mot fred viktigare än någonsin. Detta lyfte Åland i samband med nationalkommissionernas årliga möte under det 216:e styrelsemötet för världens samlade Unesco-...

Månadsbrev från Helsingfors - maj 2023

Nu kan ni läsa rapporteringen från Ålands representation i Helsingfors – maj månads nyhetsbrev i bilagan. I nyhetsbrevet finns listat vad som är aktuellt och olika evenemang som man har deltagit i. I...