Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

6.8.2020 - Jurist vid Ålands landskapsregering
Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som jurist vid enheten för rättsliga och internationella frågor vid regeringskansliet. Tjänsten är ett vikariat för tiden 24.10.2020-7.9.2021 med...
Läs mer om Jurist vid Ålands landskapsregering ›
2.7.2020 - Karantän i anslutning till kryssning
Social- och hälsovårdsministeriet har nu till Ålands landskapsregering bekräftat att rekommendationen om karantänliknande förhållanden i fjorton (14) dagar inte gäller för en person som åker på...
Läs mer om Karantän i anslutning till kryssning ›
26.6.2020 - Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk
Nordiskt Samarbetsministermöte den 23 juni 2020 Från Åland deltog samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och senior rättssakkunnig Niclas Slotte. Vid mötet behandlades bl.a. utkast till...
Läs mer om Ålands deltagande i veckans nordiska ministermöten via videolänk ›
25.6.2020 - Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland?
Justitieministeriet bjuder in sakkunniga, intressegrupper och medborgare att delta i beredningen av det strategiska arbetet via en digital webbplattform. Bidra till innehållet i den nya...
Läs mer om Hur ser framtiden ut för det finska och svenska språket i Finland? ›
12.6.2020 - Uppdaterad information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland
Som en följd av Statsrådets beslut om begränsningarna i gränstrafiken från och med den 15 juni har informationen om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet...
Läs mer om Uppdaterad information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland ›
18.3.2020 - Information om vad som gäller vid gränserna från och med midnatt 18/19 mars
Information om gränsövergångstrafik på Gränsbevakningens webbplats På webbsidan finns också kontaktuppgifter för den som har frågor.
Läs mer om Information om vad som gäller vid gränserna från och med midnatt 18/19 mars ›
11.3.2020 - Ålandsseminarium i Sveriges riksdag
Idag onsdag bjöd den parlamentariska vänföreningen, mellan Sveriges riksdag och Ålands lagting, in till ett seminarium med rubriken ”Ålandsexemplet i världen”. Från Åland deltar bland annat...
Läs mer om Ålandsseminarium i Sveriges riksdag ›
7.2.2020 - Anmäl ett möjligt gränshinder på www.granshinder.ax
Nu kan den som anser sig vara utsatt för ett gränshinder, som hindrar mobiliteten mellan de nordiska länderna, göra en anmälan via nätet. Att ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade...
Läs mer om Anmäl ett möjligt gränshinder på www.granshinder.ax ›
7.2.2020 - Svenska riksdagsgruppen höll aftonskola på Ålandskontoret
På torsdag kväll höll Svenska riksdagsgruppen sin s.k. aftonskola på Ålandskontoret i Helsingfors. I mötet deltog samtliga 10 riksdagsledamöter som hör till Svenska riksdagsgruppen, riksdagsgruppens...
Läs mer om Svenska riksdagsgruppen höll aftonskola på Ålandskontoret ›
5.2.2020 - Lantrådet träffade statsministern och deltog i riksmötets öppnande i Helsingfors
I dag inledde riksdagen sitt arbetsår med högtidliga öppningsceremonier. Lantrådet Veronica Thörnroos deltog i festligheterna i Helsingfors och träffade statsminister Sanna Marin under förmiddagen....
Läs mer om Lantrådet träffade statsministern och deltog i riksmötets öppnande i Helsingfors ›

Sidor