Sluta tanka havet!

Du kan lämna in din motor kostnadsfritt för skrotning!  Nya båtmotorer av tvåtaktstyp med förgasare säljs inte sedan 2007, men är ändå vanliga på Åland och förorenar vattnet utan att ägaren vet...

Nominera till Nordiska rådets miljöpris i hållbart byggande

Nordiska rådets miljöpris hedrar i år hållbart byggande med särskilt fokus på adaptiv återbruksarkitektur och regenerativt byggande Priset ska 2024 gå till någon i Norden som har gjort något särskilt...

Lunds universitet och Åland inleder samarbete

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) och landskapsregeringen har enats om att inleda ett samarbete. Avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera...

Martha Hannus och Niklas Lampi nya vice ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet

I fredags, den 12 januari, höll utvecklings- och hållbarhetsrådet sitt första ordinarie möte i mandatperioden 2024-2025. Vid mötet valdes Martha Hannus och Niklas Lampi till rådets båda vice...

Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod

Det nya året innebär att utvecklings- och hållbarhetsrådets femte tvååriga mandatperiod har inletts. Den 11 januari ordnar rådet gemensam kickoff på Lemböte lägergård tillsammans med den nytillträdda...

Färdplan för hållbar turism 2030

Den nya turismstrategin finns i bilagan intill. Bekanta dig gärna med förslaget inför presentationen på Ålands Sjöfartsmuseum inkommande torsdag den 9 november kl. 18 och fundera över vad du tycker...

Andra upplagan av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda publiceras idag

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland manifesterades i september 2016. Idag publiceras utvecklings- och hållbarhetsagendans andra upplaga. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med...