Färdplan för hållbar turism 2030

Den nya turismstrategin finns i bilagan intill. Bekanta dig gärna med förslaget inför presentationen på Ålands Sjöfartsmuseum inkommande torsdag den 9 november kl. 18 och fundera över vad du tycker...

Andra upplagan av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda publiceras idag

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland manifesterades i september 2016. Idag publiceras utvecklings- och hållbarhetsagendans andra upplaga. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med...