Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som skattejurist. Finansavdelningen Skattejuristen är placerad vid finansavdelningens allmänna byrå som ansvarar för landskapet Ålands ekonomi...