Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

14.7.2022 - Jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår ånyo en ordinarie tjänst som jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med tillträde enligt överenskommelse. Om arbetet som jurist Det ankommer på...
Läs mer om Jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›

14.7.2022 - Fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst i arbetsavtalsförhållande som fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum. Näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum Verksamheten...
Läs mer om Fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskevårdscentrum ›

14.7.2022 - Projektledare och projektmedarbetare för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga tjänster, en som projektledare och en som projektmedarbetare, för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och...
Läs mer om Projektledare och projektmedarbetare för projektet ”Barns och ungas hälsa och välmående” vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå ›

12.7.2022 - Tillfällig tjänst som koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen samt för havsförvaltning och klimat vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen samt för havsförvaltning och klimat vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå med...
Läs mer om Tillfällig tjänst som koordinator för nordiska hav- och kustarbetsgruppen samt för havsförvaltning och klimat vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå ›

8.7.2022 - Ledig tjänst - Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet söker en tydlig och engagerande ledare, toppmotiverad att stå i spetsen för det officiella nordiska samarbetet och det fortsatta reformarbetet. Är du den rätta, får du en...
Läs mer om Ledig tjänst - Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet ›

4.7.2022 - Två mjukvaruutvecklare vid regeringskansliets digitaliseringsenhet

Ålands landskapsregering lediganslår två projektanställningar som mjukvaruutvecklare vid regeringskansliets digitaliseringsenhet. Anställningarna är projektanställningar till och med 31.12.2022 med...
Läs mer om Två mjukvaruutvecklare vid regeringskansliets digitaliseringsenhet ›

30.6.2022 - Projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen, till den 31.3.2023. Arbetet som projektassistent vid...
Läs mer om Projektassistent vid Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen ›

30.6.2022 - Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat till 31.12.2023 som myndighetschef vid Fordonsmyndigheten.
Läs mer om Myndighetschef vid Fordonsmyndigheten ›

30.6.2022 - Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå

Ålands landskapsregering lediganslår den ordinarie tjänsten som byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå.
Läs mer om Byråchef vid Infrastrukturavdelningens Transportbyrå ›

30.6.2022 - Enhetschef för kulturarvsenheten vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som enhetschef vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum, kulturarvsenheten. Om arbetet som enhetschef Till enhetschefens...
Läs mer om Enhetschef för kulturarvsenheten vid Ålands museum ›

Sidor