Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Äldres psykiska ohälsa - Slutrapport

Genom projektet ”Äldres psykiska ohälsa”s rekommendationer önskar landskapsregeringen bidra till att skapa optimala strukturer och innehåll i omsorg och vård med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på individer 65 år och äldre med tillfällig eller kronisk psykisk ohälsa.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 22.8.2019 kl. 13:20
Uppdaterad 22.8.2019 kl. 13:21