Äldres psykiska ohälsa - Slutrapport

Genom projektet ”Äldres psykiska ohälsa”s rekommendationer önskar landskapsregeringen bidra till att skapa optimala strukturer och innehåll i omsorg och vård med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på individer 65 år och äldre med tillfällig eller kronisk psykisk ohälsa.

Dokument: