Allmän TBE-vaccination på Åland

Allmän TBE-vaccination på Åland 2006-2013 – utvärdering och rekommendationer.

Dokument: