Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade

Ålands landskapsregerings utredning om de ekonomiska levnadsvillkoren på Åland för personer med funktionsnedsättning år 2008.

Dokument: