Hälsopolitiskt program

Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 20.10.2017