Hälsopolitiskt program

Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet.

Dokument: