Halvvägsstöd

En rapport över behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för missbrukare som återvänder färdigbehandlade från behandlingshem och fångar som friskrivs från fängelser.

Ämne: 
Hälsa och omsorg
Publicerad 9.10.2017
Uppdaterad 20.10.2017