Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland

Ålands Landskapsregering antog 26.6.2015 ett utbildningspolitiskt program, Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland. Denna publikation beskriver programmet i en förkortad och läsvänlig version. Ledorden för programmet är hållbarhet, entreprenörskap, digitalisering, flexibilitet, jämliket och integration.

Dokument: