Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland

Ålands Landskapsregering antog 26.6.2015 ett utbildningspolitiskt program, Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland. Denna publikation beskriver programmet i en förkortad och läsvänlig version. Ledorden för programmet är hållbarhet, entreprenörskap, digitalisering, flexibilitet, jämliket och integration.

Ämne: 
Utbildning och lärande
Publicerad 10.10.2017 kl. 11:11
Uppdaterad 20.10.2017 kl. 15:02