Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter, 2003:7

Avsikten med utredningen ”Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter” var att lyfta fram människor som lever med ekonomiska svårigheter och ge en beskrivning av hur de upplever sin ekonomiska situation.

Dokument: