Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nitratdirektivet

Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten som är känsliga för kväveföroreningar och även upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa områden.

Dessa så kallade känsliga områden ska ses över vart fjärde år för att man ska kunna ta hänsyn till nya förhållanden, till exempel om halterna av nitrat i vattendrag och sjöar har förändrats.

Miljöbyrån sammanställer de data som behövs vid rapporteringen vart 4:e år och sedan sker en samrapportering tillsammans med Riket.

Ämne: 
Miljö och natur
Publicerad 10.10.2017 kl. 11:28
Uppdaterad 12.3.2021 kl. 15:26