Rapport över drogundervisningen i skolorna

En rapport som kartlägger grundskolornas drogundervisning och ger förslag till plan för drogundervisning på Åland.

Dokument: